De laatste eer
Augustinusga

Begrafenisvereniging de Laatste Eer gevestigd te Augustinusga, is een zelfstandige uitvaartvereniging, die is aangesloten bij de Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland. De vereniging behartigt de uitvaart van haar leden, woonachtig te Augustinusga, of die elders hun domicilie hebben gekozen.

Wij helpen u bij alles wat geregeld moet worden voor de uitvaart  met betrekking tot de wet op de lijkbezorging.
Onze gediplomeerde uitvaartverzorgster, Hiltje van der Brug-Nicolai, beschikt over een gedegen vakkennis en ervaring.

Taken van de uitvaartleidster

• het doen van aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand
• het opstellen en laten drukken van rouwbrieven
• de plaatsing van advertenties in dagbladen
• uw keuze van uitvaartkist en eventueel bloemen, rouwwagen en eventuele volgwagens
• de voorbereiding van de begrafenis/crematie

 

Zij wordt daarin bijgestaan door onze medewerkers/dragers, te weten: Wibbe Ytsma, Hendrik Nicolai, Jacob Poll, Kees van der Kooi en Andre Koopmans.


De uitvaart/crematie vindt plaats in nauw overleg met de nabestaanden, waarbij ruimte is voor uw  persoonlijke invulling en eventuele medewerking.

Bij de penningmeester kunt u informatie opvragen voor eventueel kopen van graven.