De laatste eer
Augustinusga

Actuele Zaken

 Plaatsen van Mededelingenbordjes.

Er kunnen  bordjes op de begraafplaats staan zoals op bijgevoegde foto. De graven waarbij dit bordje staat dienen de onderstaande activiteit te ondernemen. Dit heeft vooral te maken met de staat van het graf c.q. monument op het graf.

De rechthebbenden op deze graven worden verzocht contact op te nemen met de administratie van de vereniging, tel. no. 06-23425639, bij gebreke waarvan de rechten komen te vervallen.